JUDr. Mária Lányiová, komplexné insolvenčné poradenstvo, osobný bankrot a oddlženieNechajte Vaše dlhy na našich expertov


... vy si zatiaľ doprajte pokoj pre nové životné rozhodnutia.


Na stránke nájdete užitočné informácie pre dlžníkov aj veriteľov. Postupne pridávame opis prípadov a riešení v rôznych životných situáciách.

Naše služby

Poradenstvo pre dlžníkov

Poradenstvo pre veriteľov

Nikdy nepodnikajte kroky bez porady s odborníkom. Môžete sa vystaviť trestno-právnej zodpovednosti!

O nás

Insolvenčnému poradenstvu (poradenstvo v oblasti oddĺženia a konkurzu v prípade insolventnosti) a správe konkurznej podstaty sa venujeme od roku 2011. Našim cieľom je pocit bezpečia a dôvery klientov v životných situáciách, v ktorých si sami často nevedia rady. 

Na druhej strane, zastupujeme veriteľov, ktorí vďaka našim radám chránia svoj majetok a predchádzajú kritickým situáciám. Pomáhame aj s vymáhaním pohľadávok klientov.

Využitím odborných vedomostí a skúseností z oblasti práva, ekonómie a psychológie, pomáhame dlžníkom a veriteľom uplatňovať svoje práva z pohľadávok a vzájomne nachádzať dohodu. Mimosúdne riešenie sporov šetrí náklady a čas oboch strán a je uplatňované v oblasti novácie záväzkov a  vytvorenia nových splátkových kalendárov.

Ako pracujeme

Každému klientovi sa venujeme individuálne, pričom zachovávame diskrétnosť a mlčanlivosť. Pomáhame predchádzať krízovým situáciam, platobnej neschopnosti a bankrotu. Podporujeme včasnú komunikáciu s veriteľmi, čím predchádzame nútenému predaju majetku. 

Aj zadlžovať sa dá zodpovedne. Pomôžeme Vám pristupovať racionálne k preberaniu a vysporiadavaniu záväzkov. Naučíme Vás pracovať s finančným plánom, aby ste na seba neprebrali viac záväzkov než unesiete. 

Dôvera a transparentnosť vo vzťahu ku klientom sú našou najvyššou prioritou. U nás viete dopredu cenu za poskytnuté služby a hodnotu, ktorú Vám prinesú.

Naše služby

Insolvenčné poradenstvo

Naša kancelária zabezpečuje komplexný servis v oblasti insolvenčného práva. Radíme jednotlivcom aj spoločnostiam: 


Agenda obchodných spoločností a právnických osôb

Vyhotovujeme dokumentáciu pre založenie, zmenu, likvidáciu alebo zrušenie obchodných spoločností a právnických osôb. Zastupujeme spoločnosti pred príslušným registrovým súdom. V prípade zistenia predĺženia alebo platobnej neschopnosti, vypracujeme návrh na konkurz. 

Vykonávame aj likvidáciu spoločenstiev vlastníkov bytov a likvidáciu obchodných spoločností po novele Obchodného zákonníka od 1.10.2020.


Sprostredkovanie

Sprostredkúvame právne služby - spolupracujeme s advokátmi, ktorí sú zároveň správcami konkurznej podstaty. Odbremeníme Vás od stresu pri hľadaní právnej pomoci, u nás nájdete pod jednou strechou odborníkov poskytujúcich:

Kontakt

Kancelária:

INsolvenia, s. r. o.

Štefánikova 50

040 01 Košice  - Staré mesto


Mapa kde nás nájdete

Sledujte nás na sociálnych sieťach