Som veriteľ

Naše služby poskytujeme aj veriteľom, ktorým pomáhame s uplatnením a vymáhaním pohľadávok:V prípade vyhláseného konkurzu dohliadame na uplatnenie všetkých práv spojených s pohľadávkou veriteľa. 

Ak máte pocit, že dlžník sa cielene vyhýba plateniu dlhu, kontaktuje nás včas, aby nedošlo k premlčaniu Vášho práva.

Nepoctivý zámer dlžníka

Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zjednodušila oddlženie fyzických osôb v konaniach od r. 2017. Dlžníkovi môže byť oddlženie zrušené do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára v prípade, ak veriteľ preukáže v súdnom konaní nepoctivý zámer dlžníka. Osobný bankrot je len pre poctivých dlžníkov, ak máte pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Prevedieme Vás celým procesom pri ochrane práv a pohľadávok pred nepoctivými dlžníkmi.

Osobné konzultácie si dohodnete telefonicky: + 421 910 228 993